Index of /resultat/goldtown2014-testntune/timeslips/

NameLast ModifiedSizeType
../ -  Directory
20140531-131747.BYE.vs.U1.txt2014-May-31 13:27:450.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-131923.BYE.vs.U2.txt2014-May-31 13:27:480.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-132046.BYE.vs.U3.txt2014-May-31 13:27:510.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-132146.BYE.vs.U4.txt2014-May-31 13:27:560.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-132237.BYE.vs.20.txt2014-May-31 13:28:030.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-132332.BYE.vs.JR454.txt2014-May-31 13:28:080.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-132536.BYE.vs.JR5249.txt2014-May-31 13:28:130.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-132700.BYE.vs.JR4800.txt2014-May-31 13:28:170.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-132823.BYE.vs.JR4677.txt2014-May-31 13:38:450.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-133014.BYE.vs.U1.txt2014-May-31 13:38:520.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-133114.BYE.vs.U2.txt2014-May-31 13:38:590.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-133231.BYE.vs.U3.txt2014-May-31 13:39:040.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-133342.BYE.vs.20.txt2014-May-31 13:39:110.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-133435.BYE.vs.U4.txt2014-May-31 13:39:170.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-133538.U2.vs.BYE.txt2014-May-31 13:39:220.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-133923.U3.vs.BYE.txt2014-May-31 13:49:500.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-134620.U4.vs.BYE.txt2014-May-31 13:50:120.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-134726.U3.vs.BYE.txt2014-May-31 13:50:160.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-135226.U3.vs.BYE.txt2014-May-31 14:00:530.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-135322.U4.vs.BYE.txt2014-May-31 14:00:570.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-135714.U3.vs.BYE.txt2014-May-31 14:01:010.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-140707.BYE.vs.U3.txt2014-May-31 14:11:360.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-140821.BYE.vs.U3.txt2014-May-31 14:11:400.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-141419.U3.vs.BYE.txt2014-May-31 14:22:330.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140531-152543.BYE.vs.VIT.txt2014-May-31 15:27:040.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-085107..vs..txt2014-Jun-01 09:29:090.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-100855.JR4677.vs.BYE.txt2014-Jun-01 10:11:590.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-101004.JR4137.vs.JR454.txt2014-Jun-01 10:12:030.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-101103.JR4800.vs.U1.txt2014-Jun-01 10:12:090.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-101120..vs..txt2014-Jun-01 10:23:360.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-101255..vs..txt2014-Jun-01 10:23:480.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-101518.BYE.vs.JR747.txt2014-Jun-01 10:24:080.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-101646.BYE.vs.U1.txt2014-Jun-01 10:24:120.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-101904.BYE.vs.SS2669.txt2014-Jun-01 10:24:150.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-102414.BYE.vs.U2.txt2014-Jun-01 10:36:430.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-102623.JR454.vs.BYE.txt2014-Jun-01 10:36:580.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-103334.BYE.vs.S3871.txt2014-Jun-01 10:37:030.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-103553.BYE.vs.SS2669.txt2014-Jun-01 10:48:480.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-103700.BYE.vs.SC293.txt2014-Jun-01 10:48:540.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-103749.BYE.vs.JR454.txt2014-Jun-01 10:49:010.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-104004.BYE.vs.S8.txt2014-Jun-01 10:49:080.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-104132.BYE.vs.SS5480.txt2014-Jun-01 10:49:160.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-104423.BYE.vs.C874.txt2014-Jun-01 10:49:190.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-104731.JR454.vs.JR4800.txt2014-Jun-01 11:01:200.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-105119.BYE.vs.C372.txt2014-Jun-01 11:01:260.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-105244.JR4137.vs.JR4677.txt2014-Jun-01 11:01:310.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-105354.SS5480.vs.BYE.txt2014-Jun-01 11:01:360.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-105722.BYE.vs.SC1338.txt2014-Jun-01 11:01:420.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-105831.SG1241.vs.BYE.txt2014-Jun-01 11:01:510.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-105947.BYE.vs.JR747.txt2014-Jun-01 11:14:100.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-110329.SS2669.vs.BYE.txt2014-Jun-01 11:14:140.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-112710.PS4550.vs.BYE.txt2014-Jun-01 11:36:420.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-112905.BYE.vs.SC293.txt2014-Jun-01 11:36:490.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-113023.BYE.vs.U2.txt2014-Jun-01 11:36:560.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-113525.BYE.vs.SC293.txt2014-Jun-01 11:48:130.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-113625.SG1241.vs.BYE.txt2014-Jun-01 11:48:180.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-113836.JR747.vs.JR454.txt2014-Jun-01 11:48:220.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-114400.BYE.vs.S3871.txt2014-Jun-01 11:48:250.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-114532.JR4677.vs.BYE.txt2014-Jun-01 11:48:300.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-114759.BYE.vs.PS4550.txt2014-Jun-01 12:00:060.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-115329.BYE.vs.JR454.txt2014-Jun-01 12:00:180.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-115454.BYE.vs.SS5480.txt2014-Jun-01 12:00:290.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-120616.JR4800.vs.JR454.txt2014-Jun-01 12:11:590.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-121201.SS2669.vs.BYE.txt2014-Jun-01 12:23:300.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-121607.BYE.vs.PS4550.txt2014-Jun-01 12:23:550.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-121808.JR4677.vs.JR4137.txt2014-Jun-01 12:23:590.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-122048.BYE.vs.C874.txt2014-Jun-01 12:24:040.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-122306.BYE.vs.S3871.txt2014-Jun-01 12:35:430.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-122944.BYE.vs.C372.txt2014-Jun-01 12:35:470.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-131430.BYE.vs.G7.txt2014-Jun-01 13:21:310.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-131558.BYE.vs.SC293.txt2014-Jun-01 13:21:340.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-131729.BYE.vs.JR454.txt2014-Jun-01 13:21:370.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-132032.BYE.vs.JR454.txt2014-Jun-01 13:33:000.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-132303.SS2669.vs.BYE.txt2014-Jun-01 13:33:040.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-132404.BYE.vs.G7.txt2014-Jun-01 13:33:070.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-132543.BYE.vs.G7.txt2014-Jun-01 13:33:090.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-132808.BYE.vs.SC293.txt2014-Jun-01 13:33:130.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-132952.JR4800.vs.U2.txt2014-Jun-01 13:33:160.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-133205.BYE.vs.PS4550.txt2014-Jun-01 13:45:030.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-134029.JR4137.vs.JR4677.txt2014-Jun-01 13:45:060.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-134126.BYE.vs.JR454.txt2014-Jun-01 13:45:090.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-134452.C372.vs.BYE.txt2014-Jun-01 13:57:020.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-134620.SS2669.vs.BYE.txt2014-Jun-01 13:57:060.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-134817.BYE.vs.C874.txt2014-Jun-01 13:57:090.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-134939.JR454.vs.JR747.txt2014-Jun-01 13:57:120.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-135400.BYE.vs.JR454.txt2014-Jun-01 13:57:150.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-140912.BYE.vs.SC293.txt2014-Jun-01 14:20:330.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-141026.JR4800.vs.JR747.txt2014-Jun-01 14:20:390.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-141216.SS2669.vs.BYE.txt2014-Jun-01 14:20:440.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-141326.BYE.vs.U2.txt2014-Jun-01 14:20:480.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-141654.SC293.vs.BYE.txt2014-Jun-01 14:20:520.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-141917.BYE.vs.S3871.txt2014-Jun-01 14:32:590.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-142205.U2.vs.JR4677.txt2014-Jun-01 14:33:040.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-143600.BYE.vs.U2.txt2014-Jun-01 14:45:240.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-144001.SS2669.vs.BYE.txt2014-Jun-01 14:45:280.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-144629.BYE.vs.C372.txt2014-Jun-01 14:57:210.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-144754.BYE.vs.SC293.txt2014-Jun-01 14:57:250.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-144957.JR4677.vs.JR4137.txt2014-Jun-01 14:57:280.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-145059.BYE.vs.U2.txt2014-Jun-01 14:57:320.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-145242.BYE.vs.JR4800.txt2014-Jun-01 14:57:360.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-145600.PS4550.vs.BYE.txt2014-Jun-01 15:09:420.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-145647.PS4550.vs.BYE.txt2014-Jun-01 15:09:470.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-150122.BYE.vs.C874.txt2014-Jun-01 15:09:500.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-150254.BYE.vs.SC293.txt2014-Jun-01 15:09:540.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-150535.BYE.vs.S3871.txt2014-Jun-01 15:09:580.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-150727.BYE.vs.JR747.txt2014-Jun-01 15:10:020.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-151801.JR4137.vs.JR4677.txt2014-Jun-01 15:22:130.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-152023.BYE.vs.SS2669.txt2014-Jun-01 15:34:350.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-153531.PS4550.vs.BYE.txt2014-Jun-01 15:46:340.9Ktext/plain;charset=utf-8
20140601-154754.BYE.vs.SS2669.txt2014-Jun-01 15:58:460.9Ktext/plain;charset=utf-8
lighttpd/1.4.69